doktor

Akciğer kanserinde hastalığın evresi neden önemlidir?

Akciğer Kanseri Evreleri:

Öncelikle evreleme, bize yapacağımız tedavi şeklinin nasıl olacağını göstermektedir. Akciğer kanserinde erken evrede (evre 1 ve 2) cerrahi ilk başvuracağımız tedavi şeklidir. İleri evrelerde (evre 3 ve 4) ilk etapta kemoterapi ve radyoterapi başvuracağımız tedavi şekilleri olup bazen cerrahiyi de bunların arasına eklemek gerekebilir.

× Whatsapp