doktor

AKCİĞER HİDATİK KİSTLERİ

Hidatik Kist Nedir?

  • E. granulosus denilen bir parazit tarafından vücudun çeşitli organlarında oluşturulan kistlerin görüldüğü bir hastalıktır.
  • En sık karaciğer ve akciğerlerde kistler ortaya çıkar.
  • Sıklıkla besi hayvancılığı yapılan kırsal bölgelerde görülür.
  • Sokak köpekleri ile temas halinde bulunan insanlarda daha sıktır.

Bu akciğer tomografisinde sağ akciğerde yer alan 2 adet hidatik kist görülmektedir.

Akciğer Hidatik Kistlerinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
İki tedavi yöntemi vardır: ilaç (albendazol) ve ameliyat ile kistlerin çıkartılması.

Halen ilaç tedavisi her hastada kistin tamamen iyileşmesini sağlayamadığı için cerrahi tedavi çok daha sık kullanılmaktadır.

İlaç tedavileri genellikle cerrahi tedavinin mümkün olmadığı, çok yaygın hastalığı olan kişilerde veya ameliyat sonrasında nüks oluşumunu önlemek için kullanılır.

Neden Ameliyat Gerekiyor?
Bu paraziter  hastalık oluşturduğu kistler ile çoğalır. Bu kistler akciğerde büyüyerek çoğalır ve başka organlara (örneğin, karaciğer, böbrek ve beyin gibi) yayılırsa bu durumda tedavi edilme olasılıkları çok azalır. Sebep olacakları solunum sıkıntıları, karaciğerde safra yollarında tıkanma, beyinde baskı oluşturarak önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle hastalığın mutlaka acil olarak tedavi edilmesi gerekir. İlaç tedavileri düzelme sağlamadığı durumda ameliyat ile kistler çıkartılmalıdır.

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

  1. Açık Ameliyat: Bu yöntemde hastalığın olduğu taraftaki göğüs kafesi genellikle 5. ve 6. kaburgalar arasından açılır. Kist veya kistler akciğer dokusuna zarar vermeyecek şekilde boşaltılır. Bu esnada kistin göğüs boşluğu içerisine yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler alınır
  2. 2. Kapalı – Endoskopik Yöntem: Endoskopik yöntem 5 veya 10 milimetre kameralar kullanılarak göğüs boşluğu açılmadan yapılan ameliyat yöntemidir.

İleri derecede tecrübe gerektirir.

Ameliyat sonrası hasta konforu daha iyidir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?
Risk durumu kistin bulunduğu diğer organlar (akciğer, karaciğer, böbrek, beyin gibi) ile ilgili bozuklukların varlığı, hastanın yaşı ve genel durumu, kistin patlamış ya da patlamamış olması, büyüklüğü gibi durumlarla yakından ilgilidir. Ameliyat sonrası hava kaçağı oluşması, enfeksiyon, uzun süre dren olması gibi durumlar gelişebilir. Bu durumlar önceden bilinerek gerekli önlemler alınıp riskler en aza indirilmelidir.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?
Ortalama hastanede kalış süresi 3-4 gündür.

× Whatsapp