AKCİĞERLERDE NODÜL

Akciğerde yerleşen çapı 3cm’den küçük olan geçirilmiş enfeksiyon sonrası kalan bir sekel, iyi huylu bir akciğer tümörü veya akciğer kanseri ya da başka bir organ kanserinin akciğere yayılması ile ortaya çıkan lezyonlardır. Halk arasında “akciğerde leke” şeklinde de tanımlanırlar.

Akciğer Nodülü Nedir?

Akciğer nodülü, halk arasında leke olarak nitelendirilen 3cm. çapa kadar olan lezyonlara verilen genel isimdir. Bu nodüller basit bir akciğer enfeksiyonu sonucu kalan sekel, erken bir akciğer kanseri, vasküler bir lezyon,iyi huylu tümör veya metastaz da olabilir.

Akciğerde Nodül

Bu nodüller çoğu zaman bir belirti veya şikayet oluşturmadığından, başka bir sebepten dolayı yapılmış olan akciğer tetkikinde tesadüfen saptanmışlardır.

Akciğer Nodülleri Nasıl Değerlendirilir?

Normal insanlarda yapılan akciğer tomografilerinin yaklaşık %30’unda bir veya birden fazla nodül saptanmaktadır. Nodülün değerlendirilmesi çok önemlidir. İlk olarak nodülün boyutu çok iyi değerlendirilmelidir. 3 mm ve altında boyuttaki nodüllerin kanser olasılığı sadece %0,2 iken, 8-20 mm arasındakilerde %18, 20 mm den fazla olanlarda ise %64’den fazladır.

Akciğerde Nodül (hamartom )

Yapılan tomografi tetkikinde saptanan bir nodülün eski tomografilerdeki boyutuna göre %25 den fazla artış göstermesi de kanser riskinin yüksek olduğuna işaret eder. Bu yüzden elde eski tomografiler varsa mutlaka karşılaştırma yapılmalı ve karar ona göre verilmelidir.

Değerlendirmede nodülün boyutundan sonra lezyonun cidarının düzgün olup olmadığına bakmak gerekir. Cidarı düzensiz olan nodüllerin kanser riski 5 kat fazladır.

Nodülün yapısında kalsifikasyon (kireçlenme), çoğunlukla iyi huylu olduğu anlamına gelir.

Akciğerde Nodül (hamartom)

Başlıca bu özelliklerine bakarak görülen nodülün kanser riskini tayin etmek çok önemlidir. Nodülün özelliklerine göre hastanın tomografi ile takip edilmesi mi, yoksa biyopsi yapılması mı gerekli bunun kararının verilmesi gerekir.

Nodüllerin iyi veya kötü huylu olabilme olasılıklarının değerlendirilmesi için PET-CT uygulanan tanı yöntemlerindendir. PET-CT nin benign ve malign lezyon ayırımında sensivitesi %83-100 dür. Tanı için iğne biyopsisi yapılabilir. 1cm.den küçük nodüllerde tanı oranı %60 civarında iken nodül büyüdükçe tanı oranı artar.

Akciğerde Nodül

Nodülün boyutu, cidarının özellikleri gibi etkenler nodülün iyi veya kötü huyu bir hastalıktan kaynaklanmış olabileceğini kabaca gösterirler, fakat kesin tanı için mutlaka nodülün operasyonla çıkarılması ve patoloji tarafından kesin tanısının konulması gereklidir.

Yüksek riskli hasta grubunda (sigara içen, ailede kanser öyküsü olan gibi) saptanan akciğer nodülünü çıkartmak ön planda olmalıyken, risk faktörü olmayan hasta grubunda önce belli aralıklarla radyolojik takip yapılabilir.

Akciğerde kanser ve nodül (granüloma)
İyi huylu olduğu kesin olarak tespit edilen nodüller için bir tedavi gerekli değildir. Takip yeterlidir.

Akciğer Nodülünde Tedavi Nasıldır?

Nodülün büyüdüğü, şeklinde bir değişiklik olduğu saptanırsa cerrahi kesinlikle düşünülmelidir. Nodül akciğerin periferinde ise VATS ile çıkartılması, eğer akciğerin iç kısımlarında ise mini torakotomi ameliyatları uygulanmalıdır.

Akciğerde nodül (adeno ca)

Özetle akciğerde bulunan nodülün şu özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir:

  • Hastanın yaşı
  • Sigara öyküsü
  • Ailede kanser öyküsü
  • Hastanın daha önce geçirdiği akciğer enfeksiyonları
  • Hastanın daha önceki tetkiklerinde nodül olup olmadığı
  • Nodülün radyolojik özellikleri.

RANDEVU
AL

Online randevu almak için tıklayınız.
Detay »

DOKTORUNUZA
SORUN

Aklınızda soru işareti kalmasın.
Detay »

BİZE
ULAŞIN

İletişim bilgilerimiz ve online iletişim formu için tıklayınız.
Detay »