TRAKEA HASTALIKLARI

Trakea, kıkırdak ve membrandan oluşan larinx ile bronşlar arasındaki boru
şeklindeki organdır. Yetişkinlerde ortalama uzunluğu 10-11 cm.dir. Şekil olarak
at nalına benzeyip ön kısmı kıkırdak, arka kısmı membranözdür. 16-20trakeal
halkaya sahiptir.

TRAKEABRONŞİAL STENTLER

Havayolu stentleri, benign veya malign striktürlere bağlı tekrarlayan trakea dilatasyonları ve cerrahi rekonstrüksiyona uygun olmayan hastalarda kullanılır.
En sık uygulanma alanı postentübasyon stenozlarıdır.

Resim1 ve 2: Trakeobronşial stentler

POST-ENTÜBASYON STENOZU

Üst havayollarının en sık görülen benign stenoz sebebidir. Özellikle yoğun
bakım hastalarında trakeostomi sonrası görülmektedir. Semptomlar genellikle
ekstübasyondan 1-6 hafta sonra görülmektedir. Eforla gelişen nefes darlığı en
belirgin semptomdur. %50 üstündeki daralmalarda ortaya çıkar. Stridor (nefes
alıp verirken ıslık sesi) görülen diğer belirtidir. Tutulum yerine bağlı olarak vokal
fonksiyonlarda değişiklikler gözlenir. Bronkoskopi ilk değerlendirme yöntemidir. Boyunu içine alan toraks CT yapılmalıdır. Tedavi acil ve elektif durumlara göre değişkenlik gösterir. Acil durumlarda hastaya oksijen ve bronkodilatör ilaç tedavileri verilip hızlıca bronkoskopi yapılmalıdır. Elektif durumlarda aralıklı dilatasyon, lazer rezeksiyon ve cerrahi rezeksiyon tedavi seçenekleri arasındadır.
Elektif olgularda benign trakeal stenozlarda, rezeksiyon ve anastomoz operasyonu sonuçları mükemmele yakındır.

TRAKEA TÜMÖRLERİ

Trakeanın primer tümörleri nadirdir. 100.000 kişide 0.2 olarak görülmektedir.
Bu tümörler yetişkinde genellikle malign iken çocuklarda ağırlıklı olarak benign
karakterdedir. Benign (İyi huylu) Trakea Tümörleri Çocuklarda görülen trakea tümörlerinin %90’ı beigndir. En sık görülen tümör papillomadır. Multifokaldir ve etyolojisinde human papilloma virüs 6 ve11 tipi saptanmıştır. Genellikle yetişkinliğe geçiş döneminde geriler. Eğer tedavi gerekirse bronkoskopik ablasyon yapılmalıdır.
Malign (Kötü huylu) Trakea Tümörleri Trakeanın primer tümörlerinin %90’ı maligndir. En sık görülen tipler skuamöz hücreli kanser ve adenoid kistik karsinomadır. Trakeal tümörler kendilerini nefes darlığı, wheezing, stridor,öksürük, hemoptizi gibi belirtilerle gösterir. Bu hastaların bir kısmı astım veya kronik bronşit tanısı ile tedavi edilmeye çalışılırlar. Kompüturize tomografi ilk tanı metodudur. Bronkoskopi tüm olgularda yapılmalıdır. Hem tanı açısından, hemde tedavi yaklaşımı açısından uygulanmalıdır. Tedavide cerrahi ilk seçenektir.

RANDEVU
AL

Online randevu almak için tıklayınız.
Detay »

DOKTORUNUZA
SORUN

Aklınızda soru işareti kalmasın.
Detay »

BİZE
ULAŞIN

İletişim bilgilerimiz ve online iletişim formu için tıklayınız.
Detay »