TİMUSHASTALIKLARI

Timus dokusu, ağırlığı ergenlikte yaklaşık 30-40 gr, yetişkinlerde 10-15 gr
arasında, ön mediastende yerleşimli bir organdır.

TİMİK TÜMÖRLER

Erişkinlerde anterior mediasten kitlelerinin %47’sini, tüm mediastinal
lezyonların %20’sini timik lezyonlar oluşturur. Histolojik olarak 3 gruba ayrılır:
1)Timoma
2)Timik Karsinoma
3)Nöroendokrin kaynaklı tümörler

TİMOMA

Timomaların %95’i anterior mediastende yerleşir. Histolojik olarak 4 tipe ayrılır:
1)Lenfositik timoma
2)Epitelyal timoma
3)Mixt lenfoepitelyal timoma
4)Spindle cell timoma
Mixt tip en sık görülenidir. Timomalarda lezyonun makroskopik olarak kapsüllü
olup olmaması, fiksasyonun varlığı ve komşu organlara invazyonu belirleyici
özellikleridir. Benign timomalarda kapsüllü oluşu venon-invaziv olma oran %40-
70 arasındadır.Timomalarda uzak metastazları sık olmamakla beraber vardır. Bu %3-8 arasındadır. En sık 50-60 yaş aralığında görülmektedir. Hastaların %50-60’ı asemptomatiktir. Şüpheli göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, öksürük gibi genel semptomlar ve invaze olan sinir ve organ tutulumuna bağlı ses kısıklığı, diyafram paralizisi, plevral efüzyon gibi bulgularda görülmektedir. Tanıda Toraks CT standarttır. Lezyon anterior mediastendeki diğer lezyonlardan ayrılamıyorsa biyopsi ile tanı kesinleştirilmelidir. Tedavide eğer kitle çıkartılamıyor ve uzak metastaz yoksa cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Günümüzde cerrahi tedavi olarak VATS ile rezeksiyon uygulanmaktadır. İnkomplet rezeksiyon veya rezeksiyon yapılamayan olgularda radyoterapi verilmelidir. Cerrahi
uygulanacak hastalarda miyastenia gravis araştırılmalı ve varsa medikal tedavisi verilip daha sonra cerrahi yapılmalıdır. Komplet rezeksiyon uygulanan olgularda 5 yıllık yaşam süresi %95’tir.

Resim 1: Timoma olgusu

MİYASTENİA GRAVİS

Miyastenia Gravis(MG) istemli kasların zayıflık ve yorgunluğu ile kendini belli eden
nöromuskuler ileti bozukluğudur. Yapılan çalışmalar sonucu timüs bezinin etkisi tam olarak tanımlanamasa bile timektomi ameliyatının etkili bir tedavi yöntemi olduğu gösterilmiştir. MG ‘in görülme sıklığı 1/75.000 dir. Genç kadınlar ve yaşlı erkeklerde daha çok görülür. Semptomlar ortalama 30 yaşlarında başlar, erkeklerde daha geç tutulma ve yüksek oranda timoma ile birliktelik vardır.
Kuvvetsizlik ve hareketle yorgunluk temel özelliğidir. Tüm çizgili kaslar tutulabilir. Hastaların %50-60’ında ilk başvuruda göz kaslarında tutulum vardır. Ptozis ve diplopi şeklindedir. Dizartri, burundan konuşma, yetersiz çiğneme, çarpık ve istemsiz gülümseme, hastanın başını elle desteklemesi gibi bulgular vardır.
Semptomlar göz bozukluklarıyla sınırlı kalabilir, fakat hastaların %80’inde bir yıl içinde yaygın tutulum ortaya çıkar. MG’li hastaların %10-15’inde timoma varlığı saptanmıştır. Tedavisinde en sık piridostigmin (mestinon) kullanılır. Geç başlangıçlı MG’de steroid tedavisi ilk seçenek olarak kullanılmaktadır. Plazmaferez ve immunosupresifler diğer tedavi seçenekleridir. Eğer kas güçsüzlüğü yaygın ise timektomi ameliyatına öncelik verilmelidir. Timektomiden faydalanma oranları %30-80 arasında değişmektedir.

RANDEVU
AL

Online randevu almak için tıklayınız.
Detay »

DOKTORUNUZA
SORUN

Aklınızda soru işareti kalmasın.
Detay »

BİZE
ULAŞIN

İletişim bilgilerimiz ve online iletişim formu için tıklayınız.
Detay »