Mezotelyoma TEDAVİSİ

Akciğer zarının (plevra) kötü huylu tümörleridir. Genellikle asbestve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar.

Mezotelyoma Nedir?

 • Akciğer zarının (plevra) kötü huylu tümörleridir.
 • Genellikle asbestve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar.
 • Ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesinde “ak toprak” olarak bilinen ve içerisinde erionit bulunan maddenin evlerin içinin badanasında kullanılması sonucu çok sayıda mezotelyoma hastası ortaya çıkmıştır.
 • Birçok hastada ise herhangi bir asbest veya erionit maruziyeti bulunmaz.
 • Ailesel yatkınlık bildirilmiştir.
 • Asbestin sanayide kullanılması yasaklandıktan sonra hastalıkta belirgin azalma görülmüştür.
 • Sıklıkla hastalarda şiddetli göğüs bölgesi ağrısı, zayıflama ve öksürük ortaya çıkar. Göğüs boşluğu içerisinde genellikle su toplanır ve bu suyun etkisi ile nefes darlığı da ortaya çıkabilir.
Bilgisayarlı tomografi görüntüsünde 52 yaşında bir erkek hastamızdaki sol akciğerde mezotelyoma görülmektedir. Soldaki resimde ise aynı hastaya ait PET-CT görüntüsünde hastalıktaki aktivite görülmektedir.

Malign Mezotelyoma’nın Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 • Hastaların çok büyük bir kısmında kemoterapi uygulanır.
 • İlaçlar arasında Pemetrexed (Alimta) önemli başarılar sağlamıştır. Bu ilacın Cisplatin ile birlikte kullanıldığı hastalarda başarılı sonuçlar alınmıştır.
 • Kemoterapinin önemli yan etkileri olması sebebiyle kullanımından önce onkoloji uzmanı tarafından ayrıntılı değerlendirme yapılır.
 • Isıtılmış ilaçların göğüs boşluğu içerisine verilmesi şeklinde uygulanan kemoterapi rejimi şu anda yeni uygulanmaya başlanmış bir yöntemdir. Uzun dönem sonuçları mevcut değildir.
 • Cerrahi tedavi sadece belli mezotelyoma türünde (Epitelyal tip) ve çok erken evrelerde (Evre I ve bazen Evre II durumlarında) kullanılır.
 • Radyoterapi sıklıkla hastalığın metastaz yaptığı kemik, beyin gibi organlar için uygulanan bir yöntemdir. Bazı durumlarda mezotelyoma’nın kendisine de radyoterapi verilebilmektedir. Sonuçlar metastazlarda yüz güldürücüdür (hastanın şikayetlerinin azaltılması açısından).

Neden Ameliyat Olmam Gerekiyor?

 • Evre I (ve bazı Evre II) Epitelyal tip mezotelyomlarda cerrahi tedavinin hastanın yaşam süresini uzattığın gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle bu grup hastada cerrahi tedavi önerilir.
 • Bununla birlikte, bu grup hasta sayısının çok yüksek olmadığı akılda tutulmalıdır.
 • Ameliyatın gerçekten başarılı sonuç vermesi ancak yukarıda belirtilen kriterlere uygun hastaların ameliyat edilmesine bağlıdır.
 • Sarkomatöz veya mikst tip malign mezotelyomlarda veya Evre III ve Evre IV hastalarda ameliyat kesinlikle hasta için zarar vericidir!
Akciğer kanseri ameliyatında küratif ameliyatlardan sonra ortalama olarak 5-7 gün, VATS plöredesiz sonrası ise ortalama 1-2 gün hastane yatışı yeterli olacaktır.

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Cerrahi tedavi iki ana gruptan oluşur:

 1. Küratif, yani hastalığı tam olarak tedavi etmeye yönelik cerrahi girişim
 2. Palyatif, yani hastalık sırasında hastanın yaşam kalitesini artırmaya, nefes almasını kolaylaştırmaya yönelik tedaviler

1 – Küratif Cerrahi Tedavi

 • Bu ameliyatta sadece hastalıklı akciğer zarının, diyaframın ve kalp zarının alınması (Plörektomi-Dekortikasyon) veya bunlar ile birlikte akciğerin de alınması (Ekstra Plevral Pnömonektomi) gibi 2 ayrı yöntem uygulanır.
 • Önceleri akciğerin her zaman alınması yöntemi uygulanırken, eğer bir yayılma durumu yoksa günümüzde akciğerin alınması artık daha az uygulanmaktadır.
 • Hangi yöntemin uygulanması gerektiğine hem ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı incelemelerle hem de ameliyat sırasındaki bulgulara göre karar verilir.

2 – Palyatif Cerrahi Tedavi

 • Mezotelyomalı hastalarda göğüs boşluğu içerisinde toplanan sıvının ileri derecede nefes darlığı yapması halinde boşaltılması gerekir.
 • Bu işlem genel durumu uygun olan tüm hastalarda endoskopik (VATS) yöntemle yapılmalı ve sıvının tekrar etmesini önleyici tedavi bu sırada uygulanmalıdır.
 • VATS ile yapılan bu işlemden sonra sıvının nüks etme ihtimali son derece düşüktür.
73 yaşında erkek hasta – Desmoplastik Mezotelyoma

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

 • Tedavi amaçlı uygulanan plörektomi dekortikasyon operasyonlarında riskler genellikle uzun süren kanamalı drenaj, akciğerden hava kaçağı, kalp hızında artma ve kalp ritm bozuklukları şeklindedir. Ortalama mortalite (ölüm) %1-2 dir.
 • Akciğerin de alındığı (Ekstra Plevral Pnömonektomi) operasyonlarda ise yukarıdaki durumlardan farklı olarak daha uzun süre yoğun bakımda kalma gerekliliği vardır. Ayrıca, sağ taraf ameliyatları için %6-7, sol taraf ameliyatları için %3-4 ölüm oranı mevcuttur. Bu yüksek görünen oranlar alınan önlemlerle azaltılmalıdır. Yine de, cerrahi tedavi uygulanamayan mezotelyomalı hastalarda yaşam süresinin aylar ile ifade edildiği akılda tutulursa bu oranların kabul edilebilir seviyede olduğu anlaşılacaktır.
 • VATS plörodesiz işleminde ise riskler düşüktür. Ölüm yok denecek kadar azdır.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

Küratif ameliyatlardan sonra ortalama olarak 5-7 gün, VATS plöredesiz sonrası ise ortalama 1-2 gün hastane yatışı gerekli olur.

Ameliyattan Sonra Radyoterapi veya Kemoterapi Gerekir mi?

Genellikle kemoterapi gerekli olur. Radyoterapi uygulaması her zaman gerekli değildir. Tedavi kararlarının ameliyatınızdan sonraki patoloji incelemesine göre ve bir onkoloji tarafından verilmesi gerekir.

RANDEVU
AL

Online randevu almak için tıklayınız.
Detay »

DOKTORUNUZA
SORUN

Aklınızda soru işareti kalmasın.
Detay »

BİZE
ULAŞIN

İletişim bilgilerimiz ve online iletişim formu için tıklayınız.
Detay »