MEDİASTEN TÜMÖR VE KİSTLERİ (TİMOMA)

Göğüs boşluğu içerisinde önde göğüs kemiğinin arka yüzü, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanan bölgedir.

Mediasten Vücudumuzun Hangi Bölgesidir?

Göğüs boşluğu içerisinde önde göğüs kemiğinin arka yüzü, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanan, içerisinde kalp, büyük damarlar, lenf nodu  istasyonları ve sinir yapılarının yer aldığı bölgedir. Bu alanda çok sayıda farklı doku bulunduğundan çok çeşitli sayıda tümör ve kistler görülür.

Bronkojenik Kist (Mediasten Kistleri)
Bronkojenik Kist (Mediasten Kistleri)

Mediasten Tümörleri Nelerdir?

En sık görülen tümörler timoma ve sinir kılıfı tümörleri ve lenfomalardır. Bunların dışında germ hücreli tümörler, hamartomlar, timik karsinoid, timik karsinomlar, teratom, nöroblastomlar, sarkoidoz gibi nadir tümörler görülebilir. Bazı durumlarda tiroid dokusu büyüyerek mediastene doğru uzanabilir.

Mediasten Tümörlerinden (Timoma) bazıları iyi huylu, bazıları ise kötü huyludur.

Mediasten tümörlerinden bazıları iyi huylu, bazıları ise kötü huyludur. Genellikle etraflarında bulunan damar ve nefes borusu ya da sinir yapılarına bası oluşturarak yakınmalar yaparlar.

 

Mediasten Kistleri Nelerdir?

Bronkojenik kistler, timik kistler, perikardiyal kistler, yemek borusu kistleri gibi oluşumlar görülebilir.

İçi sıvı dolu bu oluşumlar genellikle iyi huyludur. Kistik oluşumlar sıklıkla kuvvetli bası oluşturmadığından hastalarda belirgin yakınmalara sebep olmazlar.

 

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kistik hastalıklar hemen tamamen cerrahi olarak çıkartılmalıdır. Tümörler ise iyi veya kötü huylu oluşuna, etraftaki yapılarla ilişkisine ve hastanın genel durumuna göre ya cerrahi olarak çıkartılırlar ya da sadece tanı için girişim yapıldıktan sonra kemoterapi ve/veya radyoterapi ile tedavi edilirler. Bazı durumlarda ise tüm tedavi yöntemleri birlikte kullanılabilir.

Neden Ameliyat Olmam Gerekiyor?

Ameliyat bazı durumlarda kist veya tümörün tamamen çıkartılması, bazen de teşhis için gerekli olur. Tümör veya kistin baskı oluşturarak sebep olduğu durumları ortadan kaldırmak ve kötü huylu bir tümörün vücuda yayılmasını engellemek gibi sebeplerle cerrahi girişim gerekli olur.

Perikardial Kist (Mediasten Kistleri)

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Tümör veya kistin yerleşim yeri, iyi ya da kötü huylu oluşu, hastanın yaşı ve genel durumu ile ilgili olarak hastaların büyük çoğunluğunda aşağıdaki 3 yoldan biri kullanılabilir.

  1. Göğüs kemiğinin açılması ile tümörün çıkartılması
  2. Kaburgalar arasından açılarak ameliyat
  3. Endoskopik (kapalı) ameliyat

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Mediasten önemli bir bölgedir ve ameliyatlar önemli cerrahi tecrübe gerektirir. Hastaların ilave hastalıklarının olup olmaması, tümör veya kistin özelliğine bağlı olarak farklı riskler oluşabilir. Bunların başında operasyon sırasında kanama, sinir (nörojenik) tümörlerinde sinirlerde hasar oluşması, enfeksiyon, tekrar ameliyat etme ihtiyacı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bütün bu durumlar önceden bilinerek gerekli tedbirler alınarak riskler en aza indirilmelidir.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

Ortalama olarak ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 3 gündür.

RANDEVU
AL

Online randevu almak için tıklayınız.
Detay »

DOKTORUNUZA
SORUN

Aklınızda soru işareti kalmasın.
Detay »

BİZE
ULAŞIN

İletişim bilgilerimiz ve online iletişim formu için tıklayınız.
Detay »