doktor

Akciğer kanseri teşhisi mi kondu? Şimdi ne yapmanız gerekiyor?

Öncelikle bu teşhis sonrası hastalığınızın evresinin saptanması gerekir. Bunun için hastalığın vücudunuzda bir metastaz yapıp yapmadığı belirlenmeli ve  PET-CT ile beyin MR çekilmeli. Sonrasında hastalığın evresine göre cerrahi, kemoterapi ve/veya radyoterapi seçenekleri değerlendirilmelidir.

× Whatsapp